Tuesday, May 14, 2024

Gershon's Blog_ 2024_4_9_ הר הטייסים

בוקר בהר הטייסים,  
סחלב שנק החורש מציץ מתחת לעצי הקטלב
לוטם שעיר ומרווני מכסה את ההר
ושלל פריחות

לוטם מרווני

סחלב שנק החורש
סייפן התבואה


לוטם שעירלוטם מרווניזקן התיש


דם המכבים
תגית ארץ ישראלית
לוטמית דביקה
לוטמית ערבית


לוטמית ערבית
שמשון אזוביוני

מצלתיים