Tuesday, March 7, 2023

Gershon's Blog_ 2023_1_7_פטריות קונסטנץ

 משוטט ביער בקונסטנץ

שיכור מקסם הפטריות

על קרקעית היער על גזעי עצים שקרסו

 ים של פטריות

כל צעד הפתעה חדשה

היער ממגנט אותי כל יום במשך שבועיים

חוזר ליער עם תשוקה לגלות אוצרות (פטריות) חדשים

ובמבט למעלה צמרות העצים הערומים סוגרות את השמים ברשת ענפים עדינה