Friday, November 15, 2019

Gershon's Blog 2019_October_אגם קונסטנץ | Lake Constance

השתקפויות 

האגם הוא כלוח ציור
לגלים לשמש לצל ולמזח

ברציף המעבורת  
באגם קונסטנץ - גרמניה
בדרך למוזיאון הבתים הצפים

ובמוזיאון 
העמודים העצים הגלים והאור
מציירים צלליות
במי האגם