Saturday, December 14, 2019

Gershon's Blog 2019_November_אגם קונסטנץ | Lake Constance

הולך לצד האגם
לאורך שדרת עצי הדולב הערומים

הגזעים המרשימים של הדולב
מדברים אלי בדמויות
תהליך ההתקלפות 
מצייר
יצורים מוזרים 
המציצים 
בין שכבות הקליפה המתקלפת


Wednesday, November 20, 2019

Gershon's Blog 2019_October_ Venice Biennale

ונציה 
ביאנלה 2019
שבועיים לפני ההצפה
בין  הביקורים 
בתצוגות האומנות בביאנלה
רואה השתקפויות
מחלון החדר במלון
הגלים שיוצרות
הסירות העוברות 
משחקים 
עם הבניינים המשתקפים
בתעלה
ויוצרים דימויים מרהיבים.
הדימוי משתנה 
לפי סוג הסירה ומהירותה-
גונדולה, מונית שרות, 
סירת זבל או אמבולנס