Sunday, November 1, 2020

Gershon's Blog _October_31_2020_פריחת החלמוניות בשמורת רכס בוקר


פריחת החלמוניות בשמורת רכס בוקר

החלמונית מוגדרת כגיאופיט בעל בצל ממשפחת הנרקיסייםSaturday, April 25, 2020

Gershon's Blog _April_25_2020_בשדות סביב הבית

בשדות סביב הבית
פריחות בשלל צבעים
חגיגת חרקים על פרחי החרצית
חזזיות, סלעים, דמויות
 חזזיות
ישפית זהובה


תלתן כוכבני


 גזר קיפח

חטמית עין הפרה
חלמית גדולה
פעמונית קיפחת


 מרגנית השדה

לשון פר איטלקי
Thursday, April 9, 2020

Gershon's Blog _April_9_2020_הכלך פורח בגינה ובשדות

כלך פורח בגינה ובשדות
(Common Giant Fenne)
הכלך בשיא פריחתו
גם בגינה
וגם בשדה הבור הצמוד
(פחות מ 100 מטר)
נחושתית קוצנית
צוללת לתוך התפרחת
ונהנת מהאבקה ומהצוף 
חג שמח נחושתית הקוצים