Saturday, May 2, 2015

Gershon's Blog 2015_5_2_היובש משתלט על הנוף


היובש משתלט על הנוף
ברקע עדיין כתמים של ירוק
אוסף 
פירות וזרעים יבשים 
בתמונות פרי הברכיכיטון

זרעי גרניון הארגמן

 זרע מקור חסידה גדול
  זרעי מקור חסידה גדול
 פרי חלמית מצויה -חובזהמה שנשאר מעלה חובזה

נחושתית הקוצים

 פרח על גזע כליל החורש