Monday, July 30, 2012

Morning trip _2012_14_7 טיול בוקר עם חבוב ושקיל

  מטייל בבוקר עם חבוב ושקיל בגבעת המחצבה
על שיחי הצלף
תריסיות הצלף קטנות וגדולות זוללות את עליו
וצועדות לאורך גבעוליו
 כד בוץ של צרעה כדית ים-תיכונית 
תריסית הקצח על פרי יבש
ופרח הקנרס הסורי

 כד בוץ של  כדית ים-תיכונית
תריסיות הצלףקנרס סורי

תריסית הקצח
תריסיות הצלף על פרי צלף יבש

עכנאי יהודהThursday, July 26, 2012

טיול עם חבוב 13/7/2012 Morning trip

מטייל עם חבוב
בשדות מערבית לבית
זרעי הלוף בכתום צהוב ירוק
 טיפת טל על שיבולת שועל
וזחלי הארי נמל
מחכים לארוחת הבוקר


 טיפת טל על עלה יבש
 גומות ארי נמל חיוור
 פרי הלוף


 עלי גביע אפרסמון

Saturday, July 14, 2012

טיול בין הענברים Morning trip _2012_12_7


מטייל עם האורח חבוב
בין עצי האפרסק והמשמש
שרף העצים כענברים
נוצץ בגוונים צהובים וחומים 
  וברקע הירוק של העלים


 Walking Between the peach and apricot trees
The resin as amber 
Glowing In yellow and brown
In  the background green leaves