Friday, November 23, 2012

Morning trip _2012_11 טיול למרגלות תל גזר

מטייל עם אוריה והכלבים למרגלות תל גזר
הברוש והשיזפים מציירים את האופק
לאקי שקיל חבוב ומנש נחים בצל הזית
נמלה גוררת אספסת בין מלכודות הארי נמל
עכבישה ממשפחת הזאבניים נושאת על גבה את כל עולליה והם רבים
היובש של הקיץ עדיין שולט וצובע בחום את הנוף
 פרח יבש של דרדר
  כוורת צרעות של פלכית שכיחה  
אוריה מתבונן במושבת פשפשים מתגודדים מצריים 

ומסיימם את המסע 
בעומק המערה הסודיתנוף ביתנו
שאקיל לאקי חבוב ומנש
 אמא עכבישה ממשפחת הזאבניים וכל צאצאיה


  כוורת של פלכית שכיחה
 פשפש מתגודד מצרי

 אוריה חוקר את המערהSunday, November 4, 2012

Mushrooms and Flowers at Papua New Guinea Jungles 2011


מקבץ פטריות ופרחים בג'ונגלים
 של פפואה ניו גיני

A collection of Mushrooms and Flowers 
 we saw walking in the jungles
of Papua New Guinea