Monday, July 6, 2015

הצצה לתל גזר Gershon's Blog 2015_7_4

בוקר 
הברוש כחול
על כליל החורש
הצמוד לבית
נקר מנקר
וגוזל של עורבני נח אחר זלילה 
של מזון חתולים

טיול קצר לתל גזר 
בדרך הקוצים הצמודה לברוש 
על מוצית קוצנית 
משפחה של תריסיות מגוונות 
ובהמשך המסלול 
שוב על מוצית קוצנית 
תריסית ים תיכונית


תריסית מגוונתתריסית ים תיכונית