Saturday, December 4, 2010

טיול בוקר עם שקיל ולאקי 28 לנובמבר 2010

 בוקר מסביב לתל
עורב חג מעלינו
הצבע בעיקר בעלים
חרגול בתצפית
חלת צרעות נטושה
וורוד של צפורן נקוד
Tuesday, November 30, 2010

טיול בוקר עם לאקי 27 לנובמבר 2010

משוטטים בשוליים של מטע הזיתים
קצת שלכת
 באפרסמון במשמש ובאפרסק
תחליף לפינטוז   לחוות השנה שלכת ביפן
החרובים עדיין פורחים
הצל  משתעשע בריקוד בוקר
עץ האפרסק מסתכל עלינו בעיניים ירוקות
השרף ממשיך להדהים בצורותיו המופלאות
וגמל שלמה משובץ
עדיין בתצפית על אותו
שיח בן קוצן מאפיר
Monday, November 22, 2010

טיול בוקר עם פושקין שקיל ולאקי 19 לנובמבר 2010

בוקר לבן
הברוש מציץ מענן
צועדים בתוך מסך לבן
טיפות זעירות עוטפות
את הצמחים
ואת עלי השלכת
עלה צלף, ניצן ופרח
נוף  של עצים ובתים בתוך ענן
הכלבים מרוים צמאונם
בבור חצוב בסלע 
והענן נעלם