Thursday, May 31, 2012

טיול בוקר עם חבוב מאפריל 2012 morning trip April

על פרח החרצית גלפירית ירוקה
עלה מלבלב של ברכיכיטון
אדמון מצוייר
אשל פורח בלבן
כחליל הבלקן
וסטירית משושיית


גלפירית ארצישראלית

עלה צעיר של ברכיכיטון
אדמון מצוייר
אדמון מצוייר

פריחת האשל


כחליל הבלקןסטירית משושיית
Saturday, May 26, 2012

טיול בוקר מאפריל 2012 morning trip April

מטייל עם חבוב לאקי ושקיל 
במטעי הזיתים למרגלות אבו שושה
בתוך ים של חרציות
פוגשים 
זוג פרפרי סס מבריק בטורקיז זוהר מזדווגים על פרח צנון הבר
צרעה מנצנצת כחולה על גבעול שומר יבש
לבנין הרכפתן על פרח חרצית יבש
סטירית משושיית פורשת כנפיים
חדקנית הקיפודן ונמלה
זוללים ניצן של קיפודן
 מושית על  גזר
עלה חסה
וחרגול


מגלית
משפחת ססמבריקים - Adscita statices


סטירית משושיית
בוהקן
פלכית שכיחה
 לבנין הרכפתןצרעה מנצנצת כחולה

חסת המצפן
תריסית הפסים
                                            Agapanthia pustulifera    יקרונית החריע

 נמלה וחדקנית הקיפודן על ניצן של קיפודן
Opsilia coerulescens    יקרונית הזיפניים

סרטביש על פרח הגזר
ניאוסקונה עלעלית

מושית