Sunday, September 23, 2012

Friday, September 14, 2012

Reflections Fall October 2011 שלכת השתקפויות

שלכת
עלים
השתקפויות
 העצים מציירים וצובעים את המים בעלים בשלל צבעים

כמעט שנה חלפה
מהמסע
ביערות  צפון  ניו יורק ורמונט וניו המפשייר
ולקראת השלכת המתקרבת אני מתחיל להעלות את התמונותהשתקפויות
Wednesday, September 12, 2012

October 2011 שלכת Fall צבעים והשתקפויות

חולם שלכת
עלים
שלל צבעים והשתקפויות
 צובעים את 
 השמים והאדמה

שנה טובה
שנת אור וצבע