Thursday, September 23, 2010

טיול בוקר עם האורח חבוב ולאקי 23 לספטמבר

חבוב מוציא אותי מהמיטה
בשש בבוקר ע"י ליקוק בלחי שמאל
הוא זוכר את טיולי הבוקר מסוף אוגוסט
ולא מוותר
טיול קצר במטע הזיתים הצעיר שממערבה לביתנו
ובמטע המשמש
מספר עצים פגועים מטפטפים שרף
והוא מצטבר בטיפות קטנות וגדולות על כל ענפיהם  

על שיחי בן הקוצן המאפיר 
שצומחים לצידי הדרכים המפרידות בין המטעים
פוגש צרעה/זבוב חדש ולא מוכר
ובתוך סבך הקוצים בהסואה מושלמת
סוף כל סוף
אני פוגש  בגמל שלמה משובץ
צעיר    
בצבע חום 
  ומקנח בפרח הארכובית השבטבטית


Wednesday, September 22, 2010

טיול בוקר עם פושקין ושקיל 18 לספטמבר - המשך

בדרך חזרה מגבעת המחצבה
פוגשים פרפר זעיר  - כחליל מקושט
וכחליל הינבוט
לעוקץ העקרב פירות ככוכבים
ופרח ירוקת החמור
ככוכב צהוב

חוצים את מטע השזיפים
   השזיפים
בוכים ברסיסי שרף