Tuesday, November 30, 2010

טיול בוקר עם לאקי 27 לנובמבר 2010

משוטטים בשוליים של מטע הזיתים
קצת שלכת
 באפרסמון במשמש ובאפרסק
תחליף לפינטוז   לחוות השנה שלכת ביפן
החרובים עדיין פורחים
הצל  משתעשע בריקוד בוקר
עץ האפרסק מסתכל עלינו בעיניים ירוקות
השרף ממשיך להדהים בצורותיו המופלאות
וגמל שלמה משובץ
עדיין בתצפית על אותו
שיח בן קוצן מאפיר
Monday, November 22, 2010

טיול בוקר עם פושקין שקיל ולאקי 19 לנובמבר 2010

בוקר לבן
הברוש מציץ מענן
צועדים בתוך מסך לבן
טיפות זעירות עוטפות
את הצמחים
ואת עלי השלכת
עלה צלף, ניצן ופרח
נוף  של עצים ובתים בתוך ענן
הכלבים מרוים צמאונם
בבור חצוב בסלע 
והענן נעלם


Saturday, November 20, 2010

טיול בוקר עם פושקין שקיל ולאקי 18 לנובמבר 2010

בוקר עם פושקין שקיל ולאקי
השרביטן עמוס בפירותיו וברסיסי טל הבוקר
כתום של שלכת
שוב חוזרים למטע המישמש
ומוצאים הפתעות בשרף
בעצי האפרסק המחוררים באלפי חורים קטנים
זורם השרף כמו חול רטוב
ובונה צורות של חוטים עדינים ומפותלים

על עלי הצלף הקוצני מטילה נקבת הלבנין המשויש ביצים
בסדר מופתי

גמל שלמה משובץ בין ענפיו היבשים של בן הקוצן המאפיר

ופירות השרביטן
צובעים באדום ורוד עז
את מדרגות הסלע