Sunday, May 30, 2010

טיול בוקר 24 למאי עם פושקין ולאקי

יורדים מהבית לדרך המובילה לתל
ולפנינו מזדקרת דמות גמל ענק
שיצר שיח/מטפס השרביטן המצוי
חוצים את מטע הזיתים 
לביקור נוסף בתל
פשפש חדש מקבל את פנינו
קוריז או רכנף
יורדים לכוון הברוש
ועל שיח אזוב גדול חגיגת חרקים
צרעות,זבובים,פרפרים,חיפושיות ועכבישים
המפתיעה מכולם היא
צרעה מנצנצת
צבעה ירוק אדום, מרהיבה ביופייה
היא זוכה לסדרת תצלומים ונעלמת
גם צרעה שחורה
חיפושית אדומה- טריכודית הפסים
ויקרונית נאה
מבלות בין פרחי האזוב

פעילות רבה של פרפרים כחליליים

ארינמל חיוור נח על גבעול שומר יבש

ועכביש פלגרה מפוספסת
השייך למשפחת הקופצניים – זולל זבוב

על המוצית הקוצנית מבלות התריסיות

לצד הדרך פרח הצלף
שולף את העלי ככדון


Saturday, May 29, 2010

בוקר צהוב של חמניות 23 למאי


אחרי שעה של גאגא
מבקר שדה חמניות
בדרך לתצפית ציפורים
במאגר חולדה
צהוב לתוך האופק
הכל צהוב
וגם הדבורים בשכרון צהוב
טובעות בתוך ים
האבקה הצהוב
טיול בוקר עם פושקין שקיל ולאקי 23 למאי


                                

עולים לתל ממזרח
הבדואי והכבשים נחים בראש התל
שקיל בדהרה לעבר הכבשים וחזרה
פוגשים את נציגי המשלחת האמריקאית
שמתכננים את תחילת עבודת ניקוי הפיר (מקור המים לתל)
זוג עורבי קאק מאוד מתרגשים מנוכחות הכלבים
ומנסים למשוך את תשומת לבינו
ולהרחיקנו מאזור הקן
פעילות רבה של זבובים טורפים
המשייטים כמו להק הליקופטרים
זבוב טרפן שעיר עומד בתצפית 
על קצות ענפי השומר היבשים

זבוב בוהקן על פרח החרצית
על שיח המוצית הקוצנית נחה תריסית מגוונת
על הקרקע רצה ללא מנוחה צרעת קטיפה
"קטיפית ארבע – כתם"
היא מחפשת קן צרעות בו תטיל את ביציה
ובדרכנו חזרה פוגשים פרפר נמפית
שמרקד בין פרחי השלמון היפואי    

Thursday, May 27, 2010

טיול בוקר 22 למאי


פוסעים לאורך מדרגת הסלע
מערבית לביתנו
משמאלנו קיר סלע נארי
מימיננו מטע זיתים בתחילת דרכו
פנינו דרומה לעבר מטע המישמש
בדרכנו ניצבים כלפידים
פירות הלוף
בכתום ירוק זוהר
עוקץ העקרב ודורת ארם צובא
משתלטים על השדה
לפתע בין עלי חרדל יבשים
מתגלה הבחנינית
במלוא הדרה
היא מנסה במעוף כבד להתרחק
אך מיד נתלית בגבעול במרחק פסיעות אחדות


Posted by Picasa

טיול בוקר 22 למאי מפגש עם בחנינית ממשפחת הארינמליים

Posted by Picasa