Tuesday, October 26, 2010

טיול בוקר עם שקיל לתל 26 לאוקטובר

היובש צובע את התל בגווני חום צהוב
על גבעולי החצב היבשים
פנדור אדמוני

מחפש חיים
על הקוצים היבשים ובינהם
על שיח המוצית הקוצנית היבש
פתאום
קבוצה של פשפשים
תריסית נאה 
 ותינוקות של תריסית המצליבים
קול שריקה מעלינו
מסגיר זוג עיטים שחורים
(כנראה עיט צפרדעים) 
החולפים גבוה בשמים הכחולים
סביבנו מתעופפים פרפרים
זנב סנונית, כחלילים ולבנינים
אך הם מסרבים
לעצור
לצילום
חוץ מכחליל ארכובית
 אחדSunday, October 17, 2010

טיול בוקר עם לאקי ושקיל 15 לאוקטובר

 התל
בשיא היובש
הולכים בתוך היובש הגדול
בין קוצים יבשים ושרידי צמחים
ומפעם לפעם מציץ פרח זעיר של
ארכובית ששבטבטית, ציפורן נקוד ושומר
עכביש כספי צעיר פרש את רישתו
חרגולים ושפיריות
מלווים אותנו
לעבר
 שרידי שער החומה הכנעני
ליבני החמר השרוף
כדמויות מעידן אחר
מסתכלות עלינו
ועל הברוש


Saturday, October 16, 2010

טיול בוקר עם לאקי ושקיל 14 לאוקטובר


הפעם  נכנסים לתל דרך שער שלמה
הצל ולאקי משתעשעים
בשוקת שבפתח
פרפר נימפית הבוצין על שיח כתלה חריפה  
ופרח הציפורן הנקוד בתוך היובש הגדול

בתצפית הצפון מזרחית
קורסים שקיל ולאקי בכנף צל 
פעילות רבה של פרפרים וזבובים
זבוב שחמטן רוקד על אבני הגדר
וזבוב טורף רודף
וגם חגבים
שושיב בעל אוזני חמור
כגבעול יבש בערמת קש
השטח מחורר כולו במלכודות
ארינמלWednesday, October 13, 2010

טיול בוקר עם לאקי 12 לאוקטובר

עולים לתל גזר דרך מטע הזיתים
היובש שולט בשדות
עיני האבן מסתכלות על צילי
שיחי השומר נותרו בודדים בפריחתם
ומרכזים פעילות רבה של חרקים
בשטח שולטות הדבורים
אך מפעם לפעם פוגשים 
פרפרים וזבובים מיוחדים
זבוב רקבן עם עינים מנוקדות
וצרעה
פלכית שכיחה

על התל פוגש סלעית אירופית
הולך במדרונות הצפוניים בתוך העשב היבש
ובתוך שיח אזוב יבש
פוגש נימפת גמל שלמה משובץ
עיני הצליחה לצוד אותו
על אף הסוואתו המושלמת
גופו כעלי האזוב
שפירית אדומה מלווה אותי
ועוצרת מפעם לפעם לתצפית
על ענף בולט בשטח
ובדרך לברוש
שוב פוגש גמ"ש משובץ
בשיח האזוב היבש
ומולינו הברוש הבודד
הגמש בין עלי שיח האזוב