Saturday, April 28, 2012

טיול בוקר עם חבוב 8/4/2012 Morning with Habub

חבוב מתארח אצלנו 
ודואג לשלוף אותי מהמיטה בשש בבוקר
החרקים עדיין עטופים בטל הבוקר
גם העלים וקורי העכביש


Thursday, April 26, 2012

טיול בוקר עם שקיל Morning trip -7/4/2012

 טיול בוקר עם שקיל
מפלסים דרך בתוך ים החרציות על גבעת אבו-שושה
עדיין ניצנים של פרגים וגם הלקטים טריים
על פרחי החרציות פוגשים
עכבישים, פשפשים וזחלים
על פרח השומר נחושתית הקוצים
ועל עץ השקד זחלים של צרעת השקדניצן של פרג
 הלקט של פרג
 פשפש ,תריסית שעירה
 עכביש
 נחושתית הקוצים על פרח שומר
 פרג

 calocoris nemoralis  -  פשפש פשפש - תריסית

 זחל של צרעת השקד


 חדקנית הקיפודן


Friday, April 20, 2012

Morning trip - 6/4/2012 - טיול בוקר עם חבוב

על גבעת המחצבה פורח הלבנה הרפואי בשלל פרחים

הטריטונים בעין ורדה עולים מהקרקעית לנשימה ונעלמים


ליבנה רפואי

 יקרונית החריע
 חדקנית הקיפודן על ניצן   של קיפודן
   מרווה ריחנית   עטורה בטיפות טל 
גזר קיפח
טריטון בעין ורדה
ציפורן חתול
 ציפורן חתול