Sunday, August 26, 2012

שאריות מטיול עם חבוב Morning trip 2012/31/7

 עושה רושם שתאני הבר העסיסיות והמפתות
טעימות גם לחך  של תריסיות הצלף

שני מתגודדים מצריים במלכודת ארי נמל חיוור
זוג מתגודדים מצריים
גמל שלמה

קן צרעות

פרי הצלף
שרף המשמשניצן צלף לפני פריחה


זוג מתגודדים מצריים במלקודת ארי נמל חיוור
תריסית מגוונת צעירה

 פרי הצלף

Wednesday, August 15, 2012

Morning trip _2012_30_7 טיול מערבית לתל

שוב מטייל במקשת האבטיחים ועל אחד החוחים
פוגש בבית גידול של תריסיות מגוונות
קבוצת גדולה של תריסיות מצטופפת סביב תפרחת החוח
ועל ענף אחר קבוצה נוספת
רובם צעירים ללא כנפיים שגבם נראה כדמות מסיפורי סבתא (מאמא)
יומים אחרי חזרתי לאותו שיח חוח (28/7 -30/7 )
והם עדיין היו שם אך בינתיים גידלו כנפיים 
וקיבלו מראה הדומה לתריסית מגוונת בוגרת
עדיין היו בחבורה  והצטופפו בין קוצי החוח


זוג תריסיות ים -תיכוניות מזדווגות על שיח החוח


תפרחת החוח משמשת בית גידול לתריסיות מגוונות
 תריסית מגוונת צעירה ללא כנפיים


 תריסית מגוונת אחרי יומיים עם כנפיים עדין בצבע חום
תריסית מגוונת בוגרת על שיח חוח אחרSaturday, August 11, 2012

Morning trip _2012_28_7 טיול מערבית לתל

מטייל עם חבוב שקיל  ולאקי
במקשת אבטיחים מערבית לתל
פירות האספסת מקשטים את הרגבים
אספסת עדשתית,וקעורה
הכלבים במנוחת אבטיחים
תריסיות מגוונות וים-תיכוניות 
אוכלות את זרעי החוח ומוגנות על ידי קוציו
גם החגב הירוק אימץ את החוח  כבית


 פירות אספסת

פרסה דלת תרמילים
  


פרח חסת המצפן

פרח אבטיח


           שקיל    חבוב                                                ולאקי

 תריסית מגוונת


תריסית ים-תיכונית 
שקיל תריסית ים-תיכונית