Wednesday, April 22, 2015

Gershon's Blog 2015_4_22_ טוטם - איש המסכות


טוטם
איש המסכות - קרנבל - אפריל 2015
חמר
שריפת בור/חבית
עם מלחי ברזל ונחושת
הגובה 2 מטר

הטוטם השלם ילדיו ומרכיביו


Saturday, April 18, 2015

Gershon's Blog 2015_4_16_אוסף זרעים במצלמה

אוסף זרעים במצלמה

סבא
של זקן התיש
של אזנב מצוי
של גדילן

וזרעים של תילתן

ומחפש חרקים על פרחי הגזר

זרעים של זקן תיש לפני מעופם

זרעים אחרונים של אזנב מצוי
 שיבולת שועל
  oedemera natolica על פרח הגזר המצוי זוג


זרעי אזנב מצוי
זרעי גדילן
 זרעי תילתן השדה