Thursday, June 28, 2012

Morning trip April_2012 טיול במטע הזיתים

סבא של אזנב
חסת המצפן כדמויות
פשפשים על פרחי חרצית יבשים
על פרח חרדל לידית סורית
על פרח החבלבל חיפושית
מתוך העשב היבש מציצים הלקטי פרג
וטל על עלה מרור

חסת מצפן
פשפש גילדני
לידית סורית
 על פרח החבלבל oedemera nobilis


Saturday, June 23, 2012

טיול בוקר עם חבוב ושקיל בסוף אפרילזיכרון
טיול בוקר צהוב
עם חבוב ושקיל בסוף אפריל
בוקר של טל על שיבולת שועל
לבנין הרכפתן
בשדה חרציות על פרח צנון הבר 
ועל גזר קיפח

כחליל הבלקן על גבעול


על פרח חרצית קמל
עינפז ירוק 
 ונמפית הבוצין

פירות הסרפד עטופים בטל
וחבוב נח ומתבונן

שיבולת שועללבנין רכפתן

כחליל הבלקןגזר קיפח
עינפז ירוק על חרצית
נמפית הבוצין
פירות סירפד עטופים בטל

חבוב

Wednesday, June 13, 2012

פשפשים זעירים על פרח החרצית אפריל 2012

על פרח החרצית יושבת קבוצת פשפשים זעירים
  בני יום
תריסית המצליבים
וצופה בהם מושית השבע
וגם זחל של מושית השבע

ועל רקע השמש היוקדת מתפזרים כמצנחים זרעי אזנב מצוי


5 פשפשים זעירים (תריסית המצליבים)

מושית השבע וארבע פשפשים


מושית השבע
                                                       זחל של מושית השבע                    
נחושתית הקוצים

סרטביש על חרצית

 סבא של אזנב מצוי


 חסת מצפן