Saturday, June 10, 2017

Gershon's Blog 2017_6_10 זכרונות מהודו - עוד הצצה לשוק הדגים המרתק במומבאי


השמנים הזולגים מספינות הדייג
משתקפים בשלל צורות
ומציירים את הים

שחפים ואנפות לבניות
חגים מעל שוק הדגים ההומה
ומנצלים כל הזדמנות לחטוף דגים שרימפס וסרטנים 
גם העורבים משתתפים בחגיגה
 והשחפים חגים מעל הספינות
ן