Tuesday, February 15, 2011

ביקור בקהיר 27-29 לינואר

40
שעות בקהיר
שלוות לילה אחרי יום הפגנות
יום מרתק בגיזה וסקארה
חזרה לקהיר ביום של שיא הבלגן
שישי ה - 28 לינואר
וחזרה ארצה בצהרי יום שבת
במטוס שפינה את משפחות הדיפלומטיםלילה 27 לינואר שקט ושלווה ושלל צבעים משתקפים במי הנילוס
יום ששי 28 בינואר בוקר שלו בגיזה וקהיר בוערת 

פרמידת המדרגות של דג'וסר

חגיגת הירוגליפים בקברי סקארהחזרה לקהיר
 שבת  29 לינואר אחרי הצהרים - השמים בדרך הביתה 

No comments:

Post a Comment