Wednesday, March 9, 2011

טיול בוקר קצר בגבעות בין צומת נחשון ללטרון 23 לפברואר 2011

טיול בוקר קצר
בגבעות שממזרח לכביש המחבר את צומת נחשון ולטרון
ים של תורמוסים בתחילת פריחתם
כלניות לבנות
שיחי צחנן מבאיש
ומשטחים צהובים של ניסנית דו-קרנית
ואת הכלניות האדומות מבקרת חיפושית פרחים שעירה ורודה

No comments:

Post a Comment