Wednesday, May 4, 2011

טיול בוקר עם אוריה ופושקין בגבעת החרובים 4 לאפריל

הולכים בין שיחי הכלך
ומחפשים חיפושית על התפרחות
פוגשים מספר נחושתיות קוצים עסוקות בזלילה
וזוג חיפושיות "טריכודית אצילית" מזדווגות
אוריה בודק את האבנים ורגבי האדמה
ופושקין את השטח
בין שרידי גרוטאות
מציץ צב
No comments:

Post a Comment