Friday, June 4, 2010

טיול בוקר 27 למאי עם פושקין ולאקי

סיבוב קצר
במטע הזיתים לכוון מטע המשמש
הטפטפות מגדלות דור חדש של חרציות
הפשפשאים מבלים על צמחים ממשפחת המצליבים והמורכבים
ביצים ותינוקות של סיתרית
על המוצית הקוצנית

פוגשים פריחה חדשה של
עפעפית שרועה

הזבובים הטורפים משייטים סביבינו
פירות הלוף בולטים בצבעם הכתום
ועין מיוחדת של חרגול
מציצה בנו בדריכות

חרק לא מזוהה על פרח הצלף

No comments:

Post a Comment