Monday, September 6, 2010

טיול בוקר עם חבוב שקיל ולאקי 27 לאוגוסט 2010

על עלי אפרסמון
 כנימות אדומות
הזוללות את הכנימות השחורות
)
תיקון של דוד בן-יקיר
ה"כנימה האדומה" על האפרסמון היא זחלים וגלמים של התריפס האדום
)או תריפס סורי  Retithrips syriacus  ) הם צמחוניים ולא טורפים
הגולה השחורה בקצה הבטן שלהם היא חומר הגנה צמיג שמורחים על האויב
)

מגיעים למטע המשמשים
מספר עצים בוכים בדמעות ענברים
  מעלינו משוטט החוואי
השפיריות מאוד פעילות
ובמטע הזיתים הצעיר
מרבדים של צמחי עוקץ העקרב
עליהם חוגגים
פרפרי  וזחלי
הדובון  היפהפה

No comments:

Post a Comment