Sunday, September 19, 2010

טיול בוקר עם פושקין ושקיל יום כיפור 18 לספטמברבתוך היובש הגדול
פורצים החצבים כלפידים לבנים
דבורים בביקור בוקר עוברות מפרח לפרח
צועדים לעבר גבעת המחצבה
מעלינו להקת שרקרקים
המלווה אותנו בשירה לאורך כל המסע
שריקות חזקות בשמים
מסגירות את החיוואי החג מעלינו
בין הבולדרים בגבעת המחצבה
גם ביובש הגדול
חגיגת פריחה של קוצים
הפורחים בסגול  וצהוב
על שיח הקצח היבש שוב פוגשים את תריסית הקצח בהזדווגות
פושקין ושקיל בעמדות תצפית על סלעי הנארי
שוב רואים את תריסית הפסים
על שרידי שיח השומר
פירותיו של האזוב נראים ככוכבים אפורים


חדקנית הקיפודן מסתתרת
בתוך פרח יבש של קיפודן
פירות ינבוט השדה בולטים 
בצבעם הסגול ורוד 
פעילות רבה בקן הצרעות
פרחי החורשף המצוייץ 
מרכזים את עיקר הפעילות של 
הזבובים והצרעות
זבוב חדק רוקד 
על פרח החורשף
ושקיל נח בצל הסלע  
חורשף מצוייץ


פירות הינבוט מוזרים, מעין עפצים תפוחים, משהו כמו בוטנים שהתנפחו בצורה לא ברורה ולא סימטרית 
זהו בעצם תרמיל  ספוגי שבתוכו מצויים זרעים
הינבוט הוא בעצם עץ תת-קרקעי 
שאנחנו רואים רק את צמרתו המבצבצת מעל הקרקע 
מתחתיה הוא יכול להגיע לעומקים עצומים 
בחפירות ארכיאולוגיות בתל חצור התגלו ענפים תת-קרקעיים עבים
של ינבוט (שקוטרם כ-10 ס"מ) בעומק של 8 מ' מתחת פני הקרקע.
השורשים הדקים יותר מעמיקים עד 25 מ
פירות האזוב

חדקנית הקיפודן


No comments:

Post a Comment