Sunday, October 10, 2010

טיול בוקר ללא כלבים 9 לאוקטובר

הכלבים ישנו שנת ישרים
ואני יצאתי לבדי למטע הזיתים שממערב לביתנו
החרוב הגדול שמכסה את מדרגת הסלע
פורח
שוב פוגש זבוב חדק
תריסית על עלה של דורת ארם צובא
ועלי חסת המצפן 
צבועים
בלבן של כנימות
כדמויות על גבעול


No comments:

Post a Comment