Tuesday, October 26, 2010

טיול בוקר עם שקיל לתל 26 לאוקטובר

היובש צובע את התל בגווני חום צהוב
על גבעולי החצב היבשים
פנדור אדמוני

מחפש חיים
על הקוצים היבשים ובינהם
על שיח המוצית הקוצנית היבש
פתאום
קבוצה של פשפשים
תריסית נאה 
 ותינוקות של תריסית המצליבים
קול שריקה מעלינו
מסגיר זוג עיטים שחורים
(כנראה עיט צפרדעים) 
החולפים גבוה בשמים הכחולים
סביבנו מתעופפים פרפרים
זנב סנונית, כחלילים ולבנינים
אך הם מסרבים
לעצור
לצילום
חוץ מכחליל ארכובית
 אחדNo comments:

Post a Comment