Wednesday, April 5, 2017

Gershon's Blog 2017_4_5 שקיעה בשדה פרגים

בין שדות הדגנים
בשדות התלתן והבקיה 
בגבעות שמדרום ליער חולדה/הרצל
בשקיעה 
צבעו הפרגים 
 את הנוף באדום בוהק


מעלי ענני ברחשים
 וצל הברושים על שדות הדגן


1 comment: