Friday, April 7, 2017

Gershon's Blog 2017_4_7 הפעם שדות הפרגים אחרי הזריחה

חזרתי לביקור בוקר בשדות הפרגים
בעקבות הזריחה
 בים האדום של ראשי פרגים אגסניים
 מציצים בורוד  פרגים זיפניים בודדים
ובתוך כל האדום האדום הזה
שני פרחים של פרג אגסני סגול
 פרג זיפני


 פרג אגסני אדום וסגול ופרח התילתןNo comments:

Post a Comment