Tuesday, August 10, 2010

טיול בוקר עם פושקין סולו 10 לאוגוסט 2010

פושקין אורח ללילה
יוצאים לפני החום הגדול
עולים לתל ממזרח
חוצים את אתר המצבות וחוזרים דרך מטע הרימונים
לגבעת אבו שושה
שיח השומר שולט בשטח
ומארח חרקים שונים
זחל של זנב הסנונית
פשפשים
תריסיות הפסים
תריסיות ים תיכוניות
זבובים
ושפיריות
על השיחים היבשים של המוצית הקוצנית
ששרדו את הכבשים
רואים מפעם לפעם תריסית מגוונת
ותריסיות ים תיכוניות
השפיריות מתעופפות סביבנו
נצנוצי הזריחה משתקפים בכנפי השפיריות
כוס בתצפית לכוון שער שלמה
מדי פעם חולפים במהירות
זבובים טורפים 
פושקין נח בנקודות תצפית
והצל מהלך על דרך העפר ממערב לתל
על שיחי השומר מול מטע הרימונים פעילות רבה
של זבובי רקבן הדומים מאוד לדבורים
 ושל תריסיות הפסים
על עלי עץ תאנה לבנה
מתקבצים אלפי פשפשים זעירים
סירפדים יבשים לאורך הדרך
בבית פוגשים באויב הנורא של עצי התאנה
יקרונית התאנה
שחיסל בשנה שעברה את רוב עצי התאנה באזור
No comments:

Post a Comment