Thursday, August 26, 2010

טיול בוקר עם חבוב לאקי ושקיל 23 לאוגוסט 2010

צועדים לאורך מדרגת הסלע
שבשדה ממערב לביתנו
בנקיק בסלע
עומד אוח במלוא הדרו וצופה בנו
עומד בפוזת צילום
ומאפשר לסחוט את המצלמה
בסיום הסצנה עף לצד המערבי של העמק
(למרגלות אבו שושה )
ומתמקם על סלע ליד עץ שיזף
להקת עורבי קאק בהיסטריה מנסים לגרשו
אך ללא תוצאות
בהמשך המסלול טועמים תאנים בלדי
שחורות ולבנות
פירות יבשים של החובזה
לאורך מטע התפוחים הגוסס
    נמלים בשיא הפעילות
אוספות מזון במחסנים
וזחלי ארי הנמל מחוררים במלכודות
את כל שטח מטע הזיתים 
הלבן
בשולי המטע
 צהוב
של פרח הבוצין

הכלבים מפנטזים על הרימונים

בדרך חזרה על שיח השלמון היפואי
היבש
חגיגה של תריסיות מגוונות צעירות
צועדות בשורות


No comments:

Post a Comment