Saturday, August 14, 2010

החום המתמשך שוב מחזיר אותי לטיול בוקר בזיכרונות אנטרקטיקה

עוד הצצה לזיכרונות המסע המדהים
לאנטרקטיקה
מסע בין קרחונים
נחיתה קצרה בתחנת מחקר ארגנטינאית
לא מפסיק להתלהב מהפינגווין המלכותי וגוזליו


פילי ים
Chinstrap penguins

No comments:

Post a Comment