Sunday, May 23, 2010

טיול בוקר עם פושקין ולאקי 19 למאי


במטע הזיתים בין בתינו לגבעת אבו שושא
עדין פורחות החרציות
עכביש סינאמה עגלגל
יושב בבסיס פרח החרצית
ומחכה לארוחה
בדרך כלל לזבוב
גופו אדום כראש חיזר
גם סרטביש לבן
בעמדת טרף
פשפשאים -תריסיות
שרק בקעו
מצטופפים על עלה של מוצית קוצנית
ופשפשאים אחרים ממשיכים להדהים
בצבעם ובצורתם
4  -  posts
15 - תמונות


Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment