Saturday, May 22, 2010

טיול בוקר 9 למאי יום הולדת להללי


לכבוד יום ההולדת הצטרפה הללי לטיול הבוקר
הטיול בהרכב מלא פושקין שקיל לאקי וג'ודי
צועדים לגבעת המחצבה
בדרך הפשפשאים מקבלים את פנינו
צרעת הבמביקס עסוקה בזלילת פרח הגזר
הבוצין המפורץ פורח במלוא הדרו
עלי הגביע של דרדרית גדולת פרחים
בוהקים לצד הדרך
והצל שלנו רוקד
ביחדו
ולחוד
יום הולדת שמח
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment