Sunday, May 30, 2010

טיול בוקר 24 למאי עם פושקין ולאקי

יורדים מהבית לדרך המובילה לתל
ולפנינו מזדקרת דמות גמל ענק
שיצר שיח/מטפס השרביטן המצוי
חוצים את מטע הזיתים 
לביקור נוסף בתל
פשפש חדש מקבל את פנינו
קוריז או רכנף
יורדים לכוון הברוש
ועל שיח אזוב גדול חגיגת חרקים
צרעות,זבובים,פרפרים,חיפושיות ועכבישים
המפתיעה מכולם היא
צרעה מנצנצת
צבעה ירוק אדום, מרהיבה ביופייה
היא זוכה לסדרת תצלומים ונעלמת
גם צרעה שחורה
חיפושית אדומה- טריכודית הפסים
ויקרונית נאה
מבלות בין פרחי האזוב

פעילות רבה של פרפרים כחליליים

ארינמל חיוור נח על גבעול שומר יבש

ועכביש פלגרה מפוספסת
השייך למשפחת הקופצניים – זולל זבוב

על המוצית הקוצנית מבלות התריסיות

לצד הדרך פרח הצלף
שולף את העלי ככדון


No comments:

Post a Comment