Saturday, May 29, 2010

טיול בוקר עם פושקין שקיל ולאקי 23 למאי


                                

עולים לתל ממזרח
הבדואי והכבשים נחים בראש התל
שקיל בדהרה לעבר הכבשים וחזרה
פוגשים את נציגי המשלחת האמריקאית
שמתכננים את תחילת עבודת ניקוי הפיר (מקור המים לתל)
זוג עורבי קאק מאוד מתרגשים מנוכחות הכלבים
ומנסים למשוך את תשומת לבינו
ולהרחיקנו מאזור הקן
פעילות רבה של זבובים טורפים
המשייטים כמו להק הליקופטרים
זבוב טרפן שעיר עומד בתצפית 
על קצות ענפי השומר היבשים

זבוב בוהקן על פרח החרצית
על שיח המוצית הקוצנית נחה תריסית מגוונת
על הקרקע רצה ללא מנוחה צרעת קטיפה
"קטיפית ארבע – כתם"
היא מחפשת קן צרעות בו תטיל את ביציה
ובדרכנו חזרה פוגשים פרפר נמפית
שמרקד בין פרחי השלמון היפואי    

1 comment:

  1. ?האם תוכל לעלות תמונות מהחפירה

    ReplyDelete